Dorpsstraat 33 Waalre € 995.000,- k.k.

Omschrijving

6 REDENEN OM DORPSSTRAAT 33 TE KOPEN:
– VOLOP RUST EN PRIVACY
– WERKEN AAN HUIS IN APART KANTOOR
– MIDDEN IN HET CENTRUM AAN DOODLOPENDE STRAAT
– PRACHTIGE TUIN OP HET ZUIDEN
– INSTAP KLAAR
– DRIE GARAGES

ENGLISCH VERSION BELOW

Verscholen in een doodlopende zijstraat ligt deze ruime vrijstaand geschakelde woning met apart bijgebouw. Rust en privacy worden hier optimaal gewaarborgd. Een verrassend pareltje midden in de dorpskern van Aalst.

De tuin is onder architectuur aangelegd en is gelegen op het zuiden. Ziet u uw zelf al zitten in deze achtertuin met een heerlijk kopje koffie?

Een ideale gezinswoning met 4 ruime slaapkamers waarvan 1 op de begane grond. De extra kamer op de begane grond biedt diverse gebruiksmogelijkheden. Hoe ideaal is een aparte speel- of televisiekamer voor uw kinderen? Werkt u liever vanuit huis? Dan is het aparte bijgebouw daar ook ideaal voor.

Kort gezegd: een complete (gezins)woning met voldoende ruimte zowel in- als buitenshuis! Benieuwd naar deze prachtige woning en unieke ligging? Kom de woning tijdens een bezichtiging ervaren.

Begane grond
Indeling

Ruime ontvangsthal met garderobenis, opstelling meterkast en vaste trapopgang naar 1e verdieping. De hal is voorzien van de traditionele plavuizenvloer.

Bij de hal bevindt zich de originele opkamer (leuk als werkplek) met de provisiekelder. Afzonderlijke toiletruimte met fontein en hangcloset.

Tussen de hal en de woonkeuken ligt een sfeervolle kamer die diverse gebruiksmogelijkheden heeft. U kunt hierbij denken aan tv-kamer, speelkamer, extra slaapkamer of werkkamer. De ruimte is voorzien van een prachtige parketvloer gelegd in Versailles motief afgewerkt met een zwarte bies.

Aan de achterzijde van de woning ligt de zeer ruime woonkeuken; het hart van het huis. Deze aanbouw is circa 5 jaar geleden geplaatst en heeft prachtig uitzicht over de achtertuin. De gehele woonkeuken beschikt over vloerverwarming.

De landelijke keuken is voorzien van een werkeiland en uitgerust met diverse inbouwapparatuur. De light tubes zorgen voor extra daglicht. De gashaard maakt het af en is heerlijk voor in de koude wintermaanden. Vanuit de woonkeuken kunt u de achtertuin in middels 2x openslaande tuindeuren of een aparte tuindeur.

De bijkeuken is uitgevoerd in de stijl van de keuken en beschikt over vloerverwarming. Hier bevinden zich eveneens de aansluitingen m.b.t. de was-apparatuur en opstelling c.v.-combiketel (2009). De buitendeur geeft toegang tot de oprit.

De ruime zitkamer bevindt zich aan de koele voorzijde van de woning. Ook hier ligt de traditionele plavuizenvloer. De kamer heeft een open haard partij en deze kan met hout worden gestookt.

Een verrassing op de begane grond is de grote slaapvleugel. Een volledige ouderslaapkamer voorzien van ruim slaapgedeelte met openslaande tuindeuren naar de achtertuin, op maat vervaardigde garderobekasten en moderne badkamer. De kamer is voorzien van een eiken houten vloer met vloerverwarming en airconditioning.

De badkamer met vloerverwarming is volledig betegeld en voorzien van een ligbad, inloopdouche, meubel met dubbele wastafel en wandcloset (Villeroy & Boch en Dornbracht).

Los van het hoofdgebouw staat een bijgebouw dat uitermate geschikt is als kantoor/werkruimte (12 m2). Volledig gestuct met inbouwverlichting en alle gewenste aansluitingen. Aparte c.v.-combiketel aanwezig. Marmeren vloer met vloerverwarming.

Tuin:
De tuin is werkelijk een plaatje en is onder architectuur aangelegd. De achtertuin heeft diverse terrassen (Braziliaans natuursteen), gazon, plantenborders, vijver en prachtige volwassen bomen. Hierdoor geniet u in deze achtertuin van volledige privacy en rust ondanks dat u zich midden in de dorpskern bevindt. De tuin is georiënteerd op het zuiden en ook voorzien van een sproei-installatie en tuinverlichting.

De voortuin is sfeervol aangelegd en de oprit biedt ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s op eigen terrein.

Aan de achterzijde zijn drie garages gelegen die in 2006 zijn gerealiseerd.

1e verdieping
De overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers, een badkamer en afzonderlijke toiletruimte. De slaapkamers zijn allen voorzien van een eiken houten vloer. Twee slaapkamers hebben een entresol.

De badkamer is voorzien van een ligbad, wastafel, douche en natuursteen vloer (Belgisch hardsteen) met vloerverwarming.

Op de overloop bevindt zich een separate toiletruimte met staand toilet.

Bijzonderheden:
– Vrijstaand geschakelde woonboerderij gelegen in de dorpskern van Aalst met onder architectuur aangelegde tuin (2016); betreft een gemeentelijk monument;
– De woning is gebouwd in 1860 maar in de loop der jaren gerenoveerd en gemoderniseerd (grote renovatie 1998). Aanbouw woning in 2015 en de drie garages zijn gebouwd in 2006. Platte daken 2015 en overige daken circa 1998;
– De woning heeft een definitief energielabel C; dak- en muurisolatie, deels vloerisolatie en dubbele beglazing aanwezig;
– Ideale gezinswoning met 4 slaapkamers en twee badkamers; 1 van de slaapkamers en badkamer bevinden zich op de begane grond;
– De vrijstaande garage (3x) heeft een spouwmuur en is voorzien van elektra en sectionaal deuren.. Het bijgebouw (2010, 12 m2) is verwarmd (aparte c.v.-combiketel), vloerverwarming en keukenblok.
– Volledig aangelegde tuin met beregeningsinstallatie, tuin- en gevelverlichting, ruime oprit v.v. verlichting waar meerdere auto’s geparkeerd kunnen worden, elektrische toegangspoort met looppoort en achterom. Fietsenhok aanwezig.
– Zeer centraal gelegen t.o.v. van supermarkt, basisscholen en uitvalswegen. Op korte afstand van grote economische bedrijven uit de regio.

Ligging:
De woning is gelegen in een rustige doodlopende woonstraat midden in de dorpskern van Aalst. Een gewilde locatie gezien de afstand tot voorzieningen en groene woonomgeving.

De dorpskern van Aalst ligt op loopafstand en beschikt over allerlei voorzieningen die u kunnen voorzien
in de dagelijkse behoeften zoals, een supermarkt, bakker, slager, kapper, drogist e.d.

Heeft u kinderen? Dan liggen diverse basisscholen en kinderopvang op fiets- en loopafstand (The Kids Company, De Meent, De Drijfveer etc.). Sportaccommodaties zijn er ook voldoende.

Voor een lekker hapje eten kunt u terecht bij brasserie Hoom, restaurant Lugar, Oude Toren en Meester Keeman in Waalre dorp of het sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve.

De woning is zeer gunstig gelegen t.o.v. ASML, HTC en MMC. Binnen 5 a 10 minuten bereikt u deze bedrijven.

Het nationale wegennet is ideaal gelegen t.o.v. de woning. Binnen 5 minuten bevindt u zich op de A2 en A67.

ENGLISH VERSION:
6 REASONS TO BUY DORPSSTRAAT 33:
– PLENTY OF PEACE AND PRIVACY
– WORKING AT HOME IN A SEPARATE OFFICE
– IN THE MIDDLE OF DOWNTOWN ON DEAD-END STREET
– BEAUTIFUL GARDEN FACING SOUTH
– MODERN FINISHING
– THREE GARAGES

Hidden in a dead end side street lies this spacious detached house with separate outbuilding. Peace and privacy are optimally guaranteed here. A surprising house in the middle of the village of Aalst.

The garden is landscaped under architecture and is located on the south. Do you see yourself sitting in this backyard with a delicious cup of coffee?

An ideal family home with 4 spacious bedrooms, 1 on the first floor. The extra room on the first floor offers various uses. How ideal is a separate playroom or television room for your children? Do you prefer to work from home? Then the separate office building is also ideal for that.

In short: a complete (family) house with enough space both inside and outside the house! Curious about this beautiful house and unique location? Come and experience the house during a viewing.

Ground Floor

Spacious lobby with wardrobe and staircase to 1st floor. The hall has the traditional tiled floor.

In the hall is the original upstairs room (nice as a workplace) with the basement. Separate toilet with sink and hanging closet.

Between the hall and the kitchen is a cozy room with various uses. You can think of TV room, playroom, extra bedroom or study. The room has a beautiful parquet floor laid in Versailles motif finished with black piping.

At the backside of the house is the spacious kitchen, the heart of the house. This extension was placed about 5 years ago and has beautiful views over the backyard. The entire kitchen has underfloor heating.

The country kitchen is equipped with a work island and equipped with various appliances. The light tubes provide extra daylight. The gas fireplace completes it and is delicious in the cold winter months. From the kitchen you can enter the backyard through 2x garden doors or a separate garden door.

The pantry is in the style of the kitchen and has also underfloor heating. Here are also the connections to the washing equipment and c.v.-combiketel (2009). The outside door gives access to the driveway.

The spacious living room is located on the cool front of the house. Also here is the traditional tiled floor. The room has a fireplace and this can be fired with wood.

A surprise on the first floor is the large bedroom wing. A complete master bedroom with spacious sleeping area with patio doors to the backyard, custom made closets and modern bathroom. The room has an oak floor with underfloor heating and air conditioning.

The bathroom with underfloor heating is fully tiled and equipped with a bath, walk-in shower, furniture with double sink and wall closet (Villeroy & Boch and Dornbracht).

Apart from the main building there is an outbuilding that is extremely suitable as office/working space (12 m2). Fully plastered with recessed lighting and all desired connections. Separate central heating boiler available. Marble floor with underfloor heating.

Garden:
The garden is really beautiful and is landscaped under architecture. The backyard has several terraces (Brazilian stone), lawn, plant borders, pond and beautiful mature trees. This allows you to enjoy complete privacy and tranquility in this backyard even though you are in the center of the village. The garden is south facing and also equipped with a sprinkler system and garden lighting.

The front garden is tastefully landscaped and the driveway offers space for parking several cars on site.

At the back are three garages located which were realized in 2006.

2nd floor
The corridor gives access to 3 bedrooms, a bathroom and separate toilet. The bedrooms all have oak flooring. Two bedrooms have a entresol.

The bathroom has a bathtub, sink, shower and natural stone floor (Belgian bluestone) with underfloor heating.

On the landing is a separate toilet with standing toilet.

Details:
– Semi-detached house located in the center of Aalst with architect-designed garden (2016); concerns a municipal monument;
– The house was built in 1860 but has been renovated and modernized over the years (major renovation 1998). Extension of the house in 2015 and the three garages were built in 2006. Flat roofs 2015 and other roofs approximately 1998;
– The house has a final energy label C; roof and wall insulation, partly floor insulation and double glazing present;
– Ideal family home with 4 bedrooms and two bathrooms; 1 of the bedrooms and bathroom are on the first floor;
– The detached garage (3x) has a cavity wall and is equipped with electricity and sectional doors. The outbuilding (2010, 12 m2) is heated (separate central heating boiler), underfloor heating and kitchenette.
– Fully landscaped garden with sprinkler system, garden and facade lighting, spacious driveway with lighting where several cars can be parked, electric gate with walkway and back. Bicycle shed available.
– Very centrally located to supermarket, elementary school and highways. A short distance from economic large companies in the region.

Location:
The house is located in a quiet dead end residential street in the center of Aalst. A good location given the distance to facilities and green living environment.

The village center of Aalst is within walking distance and has all kinds of facilities that you can expect in the daily needs such as, a supermarket, bakery, butcher, hairdresser, drugstore, etc.

Do you have children? Then there are several elementary school and childcare within walking distance (The Kids Company, De Meent, De Drijveer etc.). There are also plenty of sports facilities.

For a nice bite to eat you can go to brasserie Hoom, restaurant Lugar, Oude Toren, Stationskoffiehuis and Meester Keeman in Waalre village or the starred restaurant De Treeswijkhoeve.

The house is very conveniently located for ASML, HTC and MMC. Within 5 to 10 minutes you can reach these companies.

The national road network is ideally located to the house. Within 5 minutes you are on the A2 and A67.

Verkoopprocedure:
Voor informatie over deze woning kunt u contact opnemen met Irene van Aken Makelaardij. Na mondelinge overeenstemming wordt er door partijen een koopovereenkomst getekend. In tegenstelling tot de situatie vóór 1 september 2003 is de koop van een woning (door een consument) pas gesloten als de koopovereenkomst door koper en verkoper is ondertekend. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Dit is door meerdere gerechtshoven bevestigd; indien een koopovereenkomst ten aanzien van een woning niet schriftelijk wordt vastgelegd conform artikel 7:2 BW, is de sanctie nietig.

Meetinstructie:
De woning is zorgvuldig professioneel ingemeten. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Aansprakelijkheid:
De verstrekte gegevens in deze brochure zijn met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de informatie zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van derden en aanvaarden wij, noch de verkoper, enige aansprakelijkheid. De opgegeven maten zijn circa-maten. De verstrekte informatie is van algemene aard, geheel vrijblijvend en is slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs€ 995.000,- k.k.
Aangeboden2 Sep 2020
StatusVerkocht
AanvaardingIn overleg

Bouw

Soort woonhuisWoonhuis
Soort bouwBestaande bouw
Bouwjaar1860
Soort dakZadeldak

Gebruiksoppervlakten

Woonoppervlakte245 m2
Perceel1.096 m2
Inhoud871 m3

Indeling

Aantal kamers7 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers2
VoorzieningenTV kabel, Rookkanaal, Dakraam, Glasvezel kabel

Specificaties

Prijs

€ 995.000,- k.k.

Soort woning

Woonboerderij

Type woning

Woonhuis

Bouwjaar

1860

Perceeloppervlakte

1.096 m2

Woonoppervlakte

245 m2

Inhoud

871 m3

Aantal kamers

7 (4 slaapkamers)

Isolatie

Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbelglas

Verwarming

CV ketel
Open haard
Vloerverwarming gedeeltelijk
Gashaard

Ligging

Aan rustige weg
In centrum
Bezichtiging plannen

Bezichtiging voor Dorpsstraat 33
Waalre